welkom

s c h i l d e r i j e n  c u r s u s s e n  e n  w o r k s h o p s

E x p o s i t i e   G a  l e r i e  d e  G r o n i n g e r  K r o o n 
3 0  s e p t e m b e r  2 0 1 7  t / m  1  j a n u a r i  2 0 1 8i e d e r e   w o e n s d a g o c h t e n d   s c h i l d e r l e s 
v.a. 13 september '17 van 10.30 tot 13.00 uur schilderles in diverse technieken 
kosten € 25,- per les, inclusief alle materialen, koffie, thee, lekkers
Instromen is mogelijk voor beginners en gevorderden.

k i n d e r w e r k p l a a t s  o p   z a t e r d a g 

voor kinderen van 6 tot 12 jaar bij Vrijdag, Walstraat 34, Groningen
zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 - kosten € 96,- voor 8 lessen

Samen met Hilda Top - tekenen, schilderen, klei, hout en heel veel verschillende materialen.
Instromen is altijd mogelijk!


 
 
 
a n j a  l o f v e r s  |  0 6 - 5 0 2 9 4 1 8 4