Schilderijen in gemengde technieken door Anja Lofvers

welkom

s c h i l d e r i j e n  c u r s u s s e n  e n  w o r k s h o p sExpositie in Galerie De Groninger Kroon
'Vrolijke Dames'  iedere zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur
Reiderwolderpolder 4, 9684 TK Finsterwolde


  

i e d e r e   w o e n s d a g o c h t e n d   s c h i l d e r e n 
tot  19 julii '18 van 10.30 tot 13.00 uur schilderles in diverse technieken 
kosten € 25,- per les, inclusief alle materialen, koffie, thee, lekkers
Instromen is mogelijk voor beginners en gevorderden.
w o e n s d a g m i d d a g   s c h i l d e r l e s
eens in de 14 dagen van 14.00 tot 16.30 uur leer je diverse technieken
kosten € 25,- per les, inclusief alle materialen
Instromen is mogelijk voor beginners en gevorderden.

k i n d e r w e r k p l a a t s  o p   z a t e r d a g 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar bij Vrijdag,
Walstraat 34, Groningen

zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 - kosten € 96,- voor 8 lessen
Samen met Hilda Top - tekenen, schilderen, klei, hout en heel veel verschillende materialen
.


 
 
 
a n j a  l o f v e r s  |  0 6 - 5 0 2 9 4 1 8 4