zilte zaken

z i l t e   z a k e n

Daar waar de wereld oplost en in de horizon verdwijnt in de adembenemende ruimte, vind ik inspiratie voor mijn werk. Nergens weeft het licht zulke mysterieuze webben als in het ruime landschap van de wadden. Eenzaam, weemoedig, nauwelijks betreden door mensenvoeten. Deze verstilde sfeer probeer ik te vangen in mijn schilderijen.
Dezelfde rust die over je komt bij het zien van de weidse verten, de voortdurende wisseling van stemmingen door eb en vloed, de ademhaling van de Waddenzee, deze rust probeer ik in mijn schilderijen te vangen.

 

Ooit was ik
minister van zilte zaken op het ministerie van verwondering.
Mijn verwondering voor het wad ben ik echter nooit verloren...

  

heimzee - het wad - nauwelijks betreden - weidse verten - wrakhout -
wiegende bootjes - deinende golven - daar waar de wereld oplost en verdwijnt in de horizon - zilte lucht - zout op mijn huid - kijken - rust - ruimte - herinneringsbeelden - zoete zilte zee - ruig en oer - wind door je haar - zweven tussen hemel en aarde - oog voor detail - inzoomen - beter kijken

   
 
 
a n j a  l o f v e r s  |  0 6 - 5 0 2 9 4 1 8 4